Waarom certificering?

U kunt er zeker van zijn dat uw medewerkers na de opleiding daadwerkelijk de vereiste kennis en vaardigheden hebben.

Die kennis en vaardigheden zijn en blijven geborgd door jaarlijkse assessments.

Als werkgever beschikt u permanent over een objectief beeld op het functioneren van uw medewerkers door de rapportages van de assessments.

Het verhoogt de motivatie van uw mensen in het uitoefenen van hun vak.

Het houdt uw mensen scherp en alert in het uitoefenen van hun vak.

Doordat u gebruik maakt van gecertificeerde camera-observanten bent u als opdrachtnemer duidelijk inzake uw visie en beleid t.a.v. uw verantwoordelijkheid gericht op veiligheid.

Certified-Eyes
Certified-Eyes verzorgt het examen, de certificering en registratie van camera-observanten/camera toezichthouders.

Het examen, de certificering en registratie is bestemd voor medewerkers die zijn belast of worden belast met de uitvoering van alle taken en verantwoordelijkheden binnen een meldkamer, alarmcentrale of camera toezichtruimte en hiervoor specifieke observatiekennis en vaardigheden dienen te bezitten.

Het examen en de persoonscertificering "Vakbekwaamheid camera observant" hebben tot doel de kandidaten te kwalificeren tot gecertificeerd cameraobservant. Deze kwalificatie kan alleen volgen indien de kandidaten blijvend voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals deze zijn vastgelegd in eind- en toetstermen in het certificeringsschema.

Het examen bestaat uit een praktijkdeel A, een praktijkdeel B en een theoriedeel en wordt afgenomen door en onafhankelijke examenorganisatie  in nauwe samenwerking met Certified Eyes.

De eindtermen welke hiervoor worden gehanteerd zijn door een technische commissie opgesteld en als standaard opgenomen in bijlage II van de Beoordelingsrichtlijn BRL 'Toezichtcentrale' van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) die hier te vinden is.

De praktijkopleiding kan verzorgd worden door door ons erkende opleidingsinstituten en duurt minimaal 2 dagen. Examinering, persoonscertificering en registratie is in handen van Certified Eyes in samenwerking met het examenburerau.

Het certificeringschema dat wordt gebruikt voldoet aan de beoordelingsrichtlijn 'Toezichtcentrale' van het CCV.


U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie, vragen en opmerkingen.

Inschrijven

Om in te schrijven, klikt u hier.

 

 
Copyright © Certified-Eyes 2003 | Bijgewerkt op 30 december 2005
Powered by: phpwcms | Webmaster: Gerd-Jan de Leeuw